Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Andelsselskabet Ejby Vandværk 
Ejbyvej 101 B, Ejby
4623 Lille Skensved
Email: formand@ejbyvand.dk

Driftsinfo Minimer

O Normal drift.

 

Forside Minimer

Ejby Vandværk 

Ejby Vandværk blev i sin nuværende form en realitet på en stiftende generalforsamling den 8. marts 1965. 

Bestyrelsen begyndte sit arbejde med at købe en grund til det nye vandværk på basis af en tilslutning fra omkring 100 interesserede borger. 

Men allerede tilbage i 1909 blev den første vandforsyning etableret til den dengang lille landsby Ejby. Det var en vindmølle, der trak pumpen, og en højt liggende vandbeholder skabte trykket. Når det var vindstille, eller når en hård storm beskadigede vindmøllen, havde beboerne ikke noget vand.

I slutningen af 1940'erne etableres en trykpumpe og et filter sikrede, at den megen okker i vandet blev renset fra.

Især den stigende befolkningstilvækst i Ejby- og Vemmedrupområdet i midten af 1960'erne gjorde det nødvendigt at etablere et nyt vandværk.

Aflæsning af vandmålere

Til forbrugernes orientering kan vi oplyse, at alle vandmålere i vandværkets forsyningsområde er blevet aflæst for beregning af vandforbruget i 2016.

Aflæsningen er forløbet uden problemer, og forbruget er aflæst pr. 31. december 2016, kl. 24.00.

Information til alle andelshaverne

På den seneste generalforsamling og på andelshavernes ønske lovede bestyrelsen at orientere nærmere om en eventuel retssag vedrørende Mølbak VVS og Gasteknik A/S.

Bestyrelsen kan oplyse, at der er modtaget en stævning fra Mølbak VVS og Gasteknik A/S vedrørende ophøret af samarbejdet. Det har vist sig, at de ikke kan findes en løsning udenretsligt, til trods for at der har været gjort forsøg herpå.

Dette betyder, at vi er nødsaget til at gennemføre en retslig proces og få samtlige forhold belyst i forbindelse med samarbejdet med Mølbak VVS og Gasteknik A/S. En foreløbig undersøgelse viser, at der er adskillige punkter, som kræver afklaring.

Bestyrelsen har derfor på vandværkets vegne indgået samarbejde med advokat (H) Morten Schwartz Nielsen, der er Partner i Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, København V. Arbejdet med sagen er gået i gang, og bestyrelsen vil orientere om resultatet snarest. Af hensyn til sagen kan vi ikke løbende informere om de skridt, der bliver gjort, men når der er behov herfor, vil der blive lagt information op på hjemmesiden.  23. sept. 2016.

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation