Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer
Andelsselskabet Ejby Vandværk 
Ejbyvej 101 B, Ejby
4623 Lille Skensved

Email: formand@ejbyvand.dk
Driftsinfo Minimer

O Normal drift.

 

Forside Minimer

Advarsel om falske mails.
Der bliver for tiden sendt mails, som i et primitivt sprog opfordrer modtageren til at betale en vandregning, eller på anden måde søger at opnå informationer.  Undlad at åbne disse mails!!!  -  De kommer IKKE fra vandværket.

Ejby Vandværk ved Køge

Ejby Vandværk - vest for Køge - blev i sin nuværende form en realitet på en stiftende generalforsamling den 8. marts 1965. 

Bestyrelsen begyndte sit arbejde med at købe en grund til det nye vandværk på basis af en tilslutning fra omkring 100 interesserede borger. 

Men allerede tilbage i 1909 blev den første vandforsyning etableret til den dengang lille landsby Ejby. Det var en vindmølle, der trak pumpen, og en højt liggende vandbeholder skabte trykket. Når det var vindstille, eller når en hård storm beskadigede vindmøllen, havde beboerne ikke noget vand.

I slutningen af 1940'erne etableres en trykpumpe og et filter sikrede, at den megen okker i vandet blev renset fra.

Især den stigende befolkningstilvækst i Ejby- og Vemmedrupområdet i midten af 1960'erne gjorde det nødvendigt at etablere et nyt vandværk.

Indrykket den 23. maj 2017

 

Ekstraordinær generalforsamling i Ejby Vandværk        

 

På den ekstraordinære generalforsamling den 22. maj 2017 blev bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne godkendt. De nye vedtægter kan nu læses under punktet "Vandværket - vedtægter", hvorfra de også kan udskrives.

 

Venlig hilsen

Andelsselskabet Ejby Vandværk

Bestyrelsen

 

Information til alle andelshaverne

På den seneste generalforsamling og på andelshavernes ønske lovede bestyrelsen at orientere nærmere om en eventuel retssag vedrørende Mølbak VVS og Gasteknik A/S.

Bestyrelsen kan oplyse, at der er modtaget en stævning fra Mølbak VVS og Gasteknik A/S vedrørende ophøret af samarbejdet. Det har vist sig, at de ikke kan findes en løsning udenretsligt, til trods for at der har været gjort forsøg herpå.

Dette betyder, at vi er nødsaget til at gennemføre en retslig proces og få samtlige forhold belyst i forbindelse med samarbejdet med Mølbak VVS og Gasteknik A/S. En foreløbig undersøgelse viser, at der er adskillige punkter, som kræver afklaring.

Bestyrelsen har derfor på vandværkets vegne indgået samarbejde med advokat (H) Morten Schwartz Nielsen, der er Partner i Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, København V. Arbejdet med sagen er gået i gang, og bestyrelsen vil orientere om resultatet snarest. Af hensyn til sagen kan vi ikke løbende informere om de skridt, der bliver gjort, men når der er behov herfor, vil der blive lagt information op på hjemmesiden.  23. sept. 2016.

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation