Andelshaverinfo

 

Vigtig information til alle andelshavere:

 

På generalforsamlingen i 2016 og på andelshavernes ønske lovede bestyrelsen, at orientere nærmere om en eventuel retssag vedrørende Mølbak VVS og Gasteknik A/S.

 

Bestyrelsen kan oplyse, at der er modtaget en stævning fra Mølbak VVS og Gasteknik A/S vedrørende ophør af samarbejdet. Det har vist sig, at der ikke kunne findes en løsning udenretsligt, til trods for, at der har været gjort forsøg herpå.

 

Dette betyder, at vi er nødsaget til at gennemføre en retslig proces og få samtlige forhold belyst i forbindelse med samarbejdet med Mølbak VVS og Gasteknik A/S. En foreløbig undersøgelse viser, at der er adskillige punkter, som kræver afklaring.

 

Bestyrelsen har derfor på vandværkets vegne indgået samarbejde med advokat (H) Morten Schwartz Nielsen, der er partner i Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, København V. Arbejdet med sagen er gået i gang, og bestyrelsen vil orientere om resultatet snarest. Af hensyn til sagen kan vi ikke løbende informere om de skridt, der bliver gjort, men når der er behov herfor, vil der blive lagt information ind på hjemmesiden.

 

Denne information er indlagt på hjemmesiden d. 23. september 2016.