Bestyrelse administration

 

Andelsselskabet Ejby Vandværk ledes af en bestyrelse med følgende medlemmer:

 

Formand:

Ole Bønsdorff

 

Næstformand:

Claus Steen Hansen

 

Kasserer:

Mogens Werdelin

 

Sekretær:

Mogens Jung

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Finn Richardt - Jørgen Walther Sevel - Claus Christensen

 

Suppleanter:

Flemming G. Hansen - Andreas Roland

 

Revisorer og revisorsuppleant:

Jørgen Pedersen - John Læssøe Pedersen

Revisorsuppleant: Jørgen Hansen

 

Drift- og anlægsansvarlig:

Skovbo VVS v/Sten Henriksen

 

Administration:

Erik Andresen