Historie

 

Andelsselskabet Ejby Vandværks historie

 

Andelsselskabet Ejby Vandværk blev i sin nuværende form en realitet på en stiftende generalforsamling d. 8. marts 1965.

Bestyrelsen begyndte sit arbejde med at købe en grund til det nye vandværk på basis af en tilslutning fra omkring 100 interesserede borgere.

Men allerede i 1909 blev den første vandforsyning etableret til den dengang lille landsby Ejby. Det var en vindmølle, der trak pumpen,

og en højt beliggende vandbeholder skabte trykket. Når det var vindstille, eller når en hård storm beskadigede vindmøllen, havde beboerne ikke noget vand.

 

I slutningen af 1940´erne etableredes en trykpumpe og et filter sikrede, at den megen okker i vandet blev renset.

 

Især den stigende befolkningstilvækst i Ejby- og Vemmedrupområdet i midten af 1960´erne gjorde det nødvendigt at etablere et ny vandværk.

 

Senest har Ejby Vandværk udvidet sit forsyningsområde gennem sammenslutning med Salby- og Højstrupgård vandværk i Vemmedrup.