Om vandværket

 

Andelsselskabet Ejby Vandværk forsyner godt 1.900 andelshavere med rent drikkevand

 

Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computere. Hvis en af fundktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

 

Vandet bliver hentet i vandværkets 5 boringer. Vandværket udpumper ca. 270.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr. år.

 

 

Vandets hårdhed

 

Drikkevandet i forsyningsområdet er hårdt vand, hvilket vil sige ca. 20-21 dH.