Måleraflæsning

 

Måleraflæsning:

 

Til andelshavernes orientering kan vi oplyse, at alle vandmålere i vandværkets forsyningsområde er aflæst for beregning af vandforbrug i 2017. Aflæsningen er forløbet uden problemer og det samlede forbrug pr. andelshaver er aflæst pr. 31.december 2017 kl. 24.00.

 

Der er for 2017 etableret et nyt måleraflæsningssystem fra firmaet Kamstrup, som muliggør en hurtigere og mere detaljeret overvågning og registrering af vandforbruget hos hver enkelt andelshaver samt en hurtigere registrering af læk og brud i forsyningsnettet, men det er stadigvæk andelshaverne ansvar selv at holde øje med deres vandforbrug og mulige utætheder, så vandspild undgås.

 

I 2018 foretages måleraflæsning 6 gange i årets løb for at medvirke til hurtigere registrering af læk og brud på forsyningsnettet.