Mere om vand

 

Mere om Vand

 

Vandkvalitet

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Deudover analyseres der for eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

 

Drikkevandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år.

 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år.

 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4 år fra hver boring.

 

Pesticideanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser.

 

Links til de seneste vandanalyser kan læses og udskrives her:

 

- Analyse - Ejby Vandværk 2017

 

- Analyse - Højstrupgård Vandværk 2017

 

 

Ejerskifte

 

Andelsselskabet Ejby Vandværk udarbejder ikke flytteafregning i forbindelse med almindeligt ejerskifte af faste ejendomme. Et eventuelt mellemværende mellem sælger og køber henvises til at indgå i refusionsopgørelsen, som udarbejdes i forbindelse med ejerskifte.

 

 

Elektronisk måleraflæsning

 

Andelsselskabet Ejby Vandværk har elektroniske målere, hvilket betyder, at aflæsning af målere til brug for årsregning foretages af vandværket uden hjælp fra forbrugerne. For at undgå utætheder i skjulte installationer overvåger vandværket med jævne mellemrum forbruget hos den enkelte forbruger, men forbrugerne opfordres selv til løbende, at tjekke deres måler, således at et stigende forbrug opdages i tide og at det dermed undgås, at skaden bliver omfattende økonomisk.

 

Andelsselskabet Ejby Vandværk har ikke forbud mod havevanding.

 

 

Nedenfor har vi samlet nogle links til andre steder på internettet, der indeholder oplysninger om vand og vandforsyning:

 

Rambøll Rådgivende ingeniørfirma: Søg under vandforsyning: Klik

 

Danske Vandværker: Klik